top of page

ליווי הפריה חוץ גופית

אחד התהליכים שהרפואה הסינית הוכחה כשילוב יעיל ביותר

In Labour

בתהליכי הפריה חוץ גופית, כלומר שאיבת ביצית, חיבור חיצוני עם זרע והחזרה אל הרחם, השילוב עם טיפול ברפואה הסינית מאד חשוב ואף הוכח במחקרים בארץ ובחו"ל כמעלה את סיכויי ההצלחה בלמעלה מ50%.

אכן התהליך הוא מבוקר, לרוב השליטה על ההליכים ההורמונליים היא חיצונית בידי הרופא.

אני כאן כדי לתמוך בך, בתהליכים הרגשיים, פנימיים שלך, בתוך כל השינויים ההורמונליים החזקים. חיבור של הנפש שלך לתהליך חשוב מאד.

הטיפול במהלך טיפולי הפריה חיצוניים כולל הכנה של הרחם להחזרה על ידי כיוון זרימת דם אל הרחם, איזון הורמונלי בתהליך הקשה, עזרה בעידוד וגדילת הביציות, עזרה חשובה בהשרשה של הביצית המופרית לתוך הרחם ועוד.

bottom of page