top of page

מיומה- שרירן

הרחם הינה שריר ולכן גידול הרקמה בה נקרא שרירן

Young Woman Posing Indoors

מדובר ברקמת רחם- שריר- שגדלה מעבר לגבול המוגדר של הרחם. יכול להיות מחוץ לרחם כלומר לתוך חלל הבטן, כיול לתוך הרחם ויכול גם לעבור את גבול הרקמה ישירות לתוך חלל הרחם.

השרירן, בעיקר אם הוא גדול, יכול לגרום לכאבים, דימום מוגבר, דימום בין ווסתות ואף תפיסה של מקום בחלל הרחם ומניעת מקום להשתרשות.

במצבים מסויימים, כאשר השרירן גדול, פונים למנתח להסרתו, אך זה יכול לגוע ברקמת הרחם ולפגוע בתפקודה בעיקר אם יש כמה שרירנים ברחם. אם אין השפעה על חיי היום יום נכמו דימום או כאב, נוטים להמנע מניתוח. ניתן לנסות], בעזרתהרפואה הסינית לצמצם את גודל השרירניםביעילות רבה. הטיפול נעשה בעזרת צמחי מרפא מניעים ובעזרת דיקור.

bottom of page